Hem

Välkommen till Önskeförskolan

Förskolan med barnens trygghet, drömmar och värld i fokus!

Kontakta oss här.

Bakgrund och historia

Önskeförskolan skapades 2015 av Anna Lenngren och Maria Treiberg. De har en gemensam vision om att skapa och driva en förskola med varm atmosfär där alla barn, pedagoger och familjer ska vara trygga, sedda och känna glädje & gemenskap och våga tro på sina drömmar.

Vår värdegrund 

Finns med oss som en röd tråd i allt vi gör. Vid planering och i vår dagliga verksamhet. Den finns som ett stöd för att vägleda oss i hur vi ska bete oss och agera i olika situationer. 

Vi använder oss av metoden IS och SOL och Growing Minset. Vi låter kompisarna växa genom att förstärka positiva handlingar SOL och minska IS och värnar om varandras integritet. Redan vid start pratar och benämner vi om soliga handlingar som att bjuda in i leken, leka tillsammans, säga och göra förlåt. På så vis blir de soliga handlingarna en naturlig del och vi hjälper varandra att växa i. Om någon gör eller säger något isigt som tex puttar, biting, stänga ute ur leken så benämner vi det som en isig handling och lär på så vis att skilja på sak och person. Vi hjälper då varandra att göra det bra igen genom en solig handling.

Alla har rätt 
Att känna sig trygga & sedda
Att tro på sin egen förmåga, sina idéer och sina drömmar
Att känna glädje & gemenskap

 Önskeförskolan har två förskolor 
Förskolorna ligger 300 meter ifrån varandra och vi kan på så vis samverka med våra fasta vikarier och samverka vid behov. 

Önskeförskolan Magnus Ladulåsgatan 8B
Har 38 platser (För tillfället går 26 barn) på 2 hemvister, som sedan delas in i 4 mindre grupper i aktiviteter, projekt och lek.
Förskolan har en stor Ateljé med ett utforskande Reggio Emilia fokus och ett tillhörande rörelserum med plats för teater, drama, yoga, sångsamling och mycket härlig rörelselek. 

Raketerna (Äventyrare) 3 – 6 år/ 15 st – 3 ped
1 Förskollärare/ 1 Barnskötare 1 Resursförstärkare
Gruppen delas in i Skolgruppen och Månar
Solstjärnorna (Upptäckare och Utforskare) 1 – 2 år/ 11 st – 3 ped
1 Förskollärare 1 Barnskötare 1 Resursförstärkare
Gruppen delas in i Stjärnor och Solar 

Önskeförskolan Fatburs Brunnsgatan 8
Har 44 platser (för tillfället går 36 barn) på 3 hemvister, som sedan delas in i 6 mindre grupper i aktiviteter, projekt och lek.
Förskolan har en stor gård med plats för rolig utelek, här dukas det upp olika stationer för forskande och lek.

Raketerna (Äventyrare) 3 – 6 år/ 12 st – 3 ped
1 Förskollärare/ 1 Barnskötare 1 Resursförstärkare
Gruppen delas in i Skolgruppen och Månar
Solarna (Utforskare) 2 – 3 år/ 12 st – 3 ped
1 Förskollärare 1 Barnskötare 1 Resursförstärkare
Gruppen delas in i Stjärnor och Solar 
Stjärnorna (Upptäckare) 1 – 2 år 10 st
1 Förskollärare 1 Barnskötare 

Grundarna och ledningen tror på närvaro och har barn, personal och familj i fokus.  Vi tror på det kompetenta barnet och jobbar med Growing Mindset och inspireras av Carol Dweck (Professor i psykologi) som forskar kring motivation, utveckling och personlighet.

Vi stärker  barnens  kompetens, vi uppmuntrar deras intresse och inflytande genom unika Önskedagar där barnen själv får inspirera sina kompisar och planera undervisningen. Vi är medforskande pedagoger och alla barn har lika stort värde.

Hälsa o välbefinnande är viktigt för oss och lägger extra stor vikt vid mycket rörelse och återhämtning – vi arbetar från start med Massagesagor och Barnmeditation och alla barn har obligatorisk vila för att orka hela dagen. Vår uppskattade Yoga med yogasaga har barnen från 4 år.

Vi tror på att lägga en stark grund från början genom hembesök och personliga introduktioner som innebär att vi skolar in i små barngrupper – samt ger barnet den tid de behöver genom att fylla på vistelsetiden långsamt.

Vi har en strävan att välja närproducerat och ekologiskt och använder oss av Eco Quisine som delar våra värderingar och levererar god vällagad mat från grunden med 5 olika sallader, bönor och råkost varje dag. 2 Kött 1 Fisk och 2 vegetariska rätter i veckan.

Syfte med vår verksamhet är att driva en långsiktig förskoleverksamhet där barnen verkligen står i centrum.

Varmt välkommen på personliga visning!

Kontakta oss här.

astro